Các bài viết có tag từ tiếng Đức khó dịch

10 từ tiếng Đức đặc biệt đến nỗi bạn sẽ không nghĩ là nó có thực

Có nhiều quan điểm cho rằng đôi khi Tiếng Đức dù có được nói ra dễ chịu, thì người nói vẫn có vẻ như đang tức giận. Ngoài ra, các danh từ ghép dài dòng của ngôn ngữ này cũng rất thú vị. Nhưng thực tế vẫn là ngôn ngữ nà...