Các bài viết có tag lịch sử tên gọi Singapore

Lịch sử tên gọi Singapore

Cộng hòa Singapore, thường được gọi là Singapore ngày nay, không phải ngay từ đầu đã có tên như vậy. Hãy cùng Trip14 tìm hiểu lại lịch sử của Singapore và vô số tên gọi của nó để tìm hiểu xem quốc đảo nhỏ bé này đã đượ...