Các bài viết có tag tham quan nhà thờ ở Châu Âu

Top 12 thờ đẹp nhất ở Châu Âu

Từ những vương cung thánh đường cổ kính và uy nghiêm của Rome đến sự sáng tạo kỳ lạ của Gaudi và những cây gỗ cổ thụ của các nhà nguyện bằng gỗ Viking, đây là những nhà thờ đẹp nhất ở châu Âu.