Các bài viết có tag Danjo Garan

Danjo Garan: Điểm đến tâm linh của Phật giáo Shingon

Koyasan - một quần thể đền chùa cổ kính, là một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất của Nhật Bản. Người sáng lập tôn giáo, Kobo Daishi đã giảng dạy cho các đệ tử của mình ngay tại đây trong quần thể đền Danjo...