Các bài viết có tag bức tượng ở thành phố Warsaw

Những bức tượng mang tính biểu tượng nhất ở thành phố Warsaw, Ba Lan

Với Quảng trường Phố Cổ được xây dựng lại tuyệt đẹp, nhiều cung điện, bảo tàng hấp dẫn, Warsaw là một thành phố với nhiều năm tháng lịch sử thăng trầm. Nhiều người có công với thành phố đã được tưởng nhớ ở đây với nhữn...