Những cái tên đẹp trong tiếng Thái Lan và ý nghĩa của chúng

45
1022
Những cái tên đẹp trong tiếng Thái Lan và ý nghĩa của chúng

Cùng Trip14 khám phá 11 cái tên đẹp hàng đầu của Thái Lan và ý nghĩa của chúng nha.

Apinya

Một cái tên dành cho cả nam và nữ | Có nghĩa là 'sức mạnh ma thuật' và bắt nguồn từ tiếng Thái | phát âm là AH-phin-yah.

Apinya© Patrick Emerson / Flickr

Anong

Tên nữ | Bắt nguồn từ tiếng Thái 'người phụ nữ tuyệt đẹp' | phát âm là AH-nong .

Anong© Michael Coghlan / Flickr

Arthit

Tên nam | Bắt nguồn từ tiếng Thái 'người đàn ông của mặt trời' | phát âm là AH-thit.

Arthit© Leonid Mamchenkov / Flickr

Chakrii

Tên nam | Có nghĩa là 'vua' và là một cái tên rất quan trọng trong văn hóa Thái Lan | phát âm là JAK-gree.

Chakrii© Dinhin Rakpong-Asoke / Flickr

Duangkamol

Tên nữ | Nghĩa đen là 'từ trái tim' | phát âm là DOOAN-ga-mohn.

Duangkamol© David Nguyễn / Flickr

Malee

Tên nữ | Có nghĩa là 'hoa' và là một cái tên nữ rất phổ biến ở Thái Lan | phát âm là MAH-lee.

Malee© Jeremy AA Knight / Flickr

Paithoon

Tên này cho cả nam và nữ | Bắt nguồn từ tiếng Thái 'mắt mèo' | phát âm phải -TOON.

Paithoon© Felinest / Flickr

Preeda

Tên nữ | Có nghĩa là 'vui tươi' trong tiếng Thái | phát âm là PREE-dah.

Preeda© Jeffery Wong / Flickr

Somchai

Tên nam | Một trong những tên tiếng Thái phổ biến nhất, có nghĩa là 'người đàn ông đáng giá' | phát âm SAWM-chie.

Somchai© Twentyfour Students / Flickr

Siriporn

Tên nữ | Bắt nguồn từ tiếng Thái 'phước lành vinh quang' | phát âm là si-ri-PAWN.

Siriporn© Moreno Ted / Flickr

Sunan

Tên nam | Nghĩa là 'từ tốt lành' trong tiếng Thái | phát âm là SOO-nan.

Share để lưu lại bài này

Một vài bài hay khác