Trang chủ Pakistan

Top 10 điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Pakistan

Trong nhiều thế kỷ trước khi giành được độc lập, Pakistan đã bị cai trị bởi các nhà cai trị khác nhau, từ các Hoàng đế Mughal yêu thiên nhiên đến thực dân Anh. Một lịch sử phức tạp và hấp dẫn như vậy đã để...

13 điều bạn nên biết về văn hóa Pakistan

Nếu có một quốc gia có nền văn hóa trái ngược hoàn toàn với hình ảnh quốc tế, thì đó phải là Pakistan. Người Pakistan trên toàn thế giới thường phải giải thích khá nhiều thứ về đất nước của họ bởi nhiều ti...