Những trải nghiệm thú vị ở Andong - thủ đô văn hóa của Hàn Quốc

Andong là nơi sản sinh ra rượu soju, mặt nạ gỗ và đạo Khổng ở Hàn Quốc, thành phố này mang đến cho du khách cơ hội độc nhất để trải nghiệm cuộc sống nông thôn thời Joseon. Từ nếm thử các món đặc sản của vù...